Av
Kristian Lødemel Sandberg

Novelle. Fra Vinduet 1/2007. Publisert 13. mars 2007.

Av
Kristian Lødemel Sandberg

Novelle. Fra Vinduet 1/2007. Publisert 13. mars 2007.

Kristian Lødemel Sandberg

Født 1988. Førsteamanuensis i norsk litteratur, Høgskolen i Innlandet.