Av
Michel Houellebecq

Prosatekst. Publisert 21. august 2000.

Oversatt av Thomas Lundbo.

Av
Michel Houellebecq

Prosatekst. Publisert 21. august 2000.

Oversatt av Thomas Lundbo.

Michel Houellebecq

Født 1956. Fransk forfatter.