Av
Christian Refsum

Dikt. Publisert 21. juni 2002. 

Av
Christian Refsum

Dikt. Publisert 21. juni 2002. 

Christian Refsum

Født 1962. Litterat.