Av
Alf Kjetil Walgermo

Lyrikk. Publisert 18. februar 2004.

Av
Alf Kjetil Walgermo

Lyrikk. Publisert 18. februar 2004.

Alf Kjetil Walgermo

Født 1974. Journalist i Vårt Land og forfatter.