Av
Torunn Borge

Lyrikk. Publisert 11. juni 2001. 

Av
Torunn Borge

Lyrikk. Publisert 11. juni 2001. 

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.