Av
Grete Strøm

Novelle. Publisert på nett 12. november 2001. Trykt opp i Vinduet 3/2004.

Av
Grete Strøm

Novelle. Publisert på nett 12. november 2001. Trykt opp i Vinduet 3/2004.

Grete Strøm

Født 1981. Journalist i NRK.