Av
Mia Berner

Novelle. Fra Vinduet 1/2006. Publisert på nett 9. mars 2006.

Av
Mia Berner

Novelle. Fra Vinduet 1/2006. Publisert på nett 9. mars 2006.

Mia Berner

(1923-2009) Filosof, forfatter, gjendikter, sosiolog og journalist.