Av
Martin Nordli

Dikt. Publisert 2. desember 1998.

Av
Martin Nordli

Dikt. Publisert 2. desember 1998.

Martin Nordli

Født 1972. Bibliotekar.