Av
Tonje Vold

Anmeldelse. Publisert 6. november 2000.

Vanære
J.M. Coetzee
Roman
Cappelen, 2000

Av
Tonje Vold

Anmeldelse. Publisert 6. november 2000.

Vanære
J.M. Coetzee
Roman
Cappelen, 2000

Tonje Vold

Født 1972. Førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.