Av
Mohamed Abdi

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2018.

Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress
Steven Pinker
Allen Lane, 2018

Av
Mohamed Abdi

Anmeldelse. Fra Vinduet 2/2018.

Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress
Steven Pinker
Allen Lane, 2018

Mohamed Abdi

Født 1986. Skribent og adjunkt.

1. *

En av disse meningsmotstanderne er den britiske filosofen John Gray, som i sin anmeldelse i New Statesman kalte Enlightenment Now for et uopplyst og flaut verk. Det skal sies at Gray ikke likte den forrige boken The Better Angels of Our Nature (2011) heller. newstatesman.com/culture/books/2018/02/unenlightened-thinking-steven-pinker-s-embarrassing-new-book-feeble-sermon

2. *

Se gjerne «World Inequality Report 2018» av en gruppe internasjonale forskere som Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez mfl.: wir2018.wid.world

3. *

Dette er vel noe som bare understreker Pinkers hovedpoeng: Livet var helt forjævlig før i tiden.

4. *

«(M)any on the left encourage identity politicians and social justice warriors who downplay individual rights in favor of equalizing the standing of races, classes and genders, which they see as being pitted in zero-sum competition», s. 31. Pinker bruker også uttrykket andre steder, som f.eks s. 373–375. Det interessante er at det er i del 1 og del 3, hvor Pinker er mest polemisk og mistolker sine politiske og ideologiske meningsmotstandere, at han bruker slike uttrykk og lignende. Ikke i del 2, som handler om fakta og empiri om fremskritt.

5. *

theguardian.com/commentisfree/2018/mar/07/environmental-calamity-facts-steven-pinker

6. *

Her refererer Pinker blant annet til historikeren Walter Scheidels nye bok The Great Leveler (2017), som handler om ulikhet fra steinalderen til vår tid. Scheidel kaller de fire K-ene for «The Four Horsemen». Hentet rett ut fra Bibelen – Johannes’ åpenbaring.

7. *

weeklystandard.com/adam-rubenstein/steven-pinker-identity-politics-is-an-enemy-of-reason-and-enlightenment-values

8. *

Mark Lilla, som til daglig er professor ved Columbia University, fremmer en lignende kritikk i sin korte bok The Once and Future Liberal (2017). Det samme gjør Stanford-professoren Francis Fukuyama, som er ute med ny bok i høst om identiteters historie.

9. *

Jeg tenker her på interseksjonalitet – hvordan undertrykkende mekanismer og strukturer rammer individer forskjellig ut ifra de identitet(er) de har.