Av
Solveig Helene Lygren

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019.

Przewalskis hest
Maja Lunde
Roman, 553 sider
Cappelen Damm, 2019

Av
Solveig Helene Lygren

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019.

Przewalskis hest
Maja Lunde
Roman, 553 sider
Cappelen Damm, 2019

Solveig Helene Lygren

Født 1988. Stipendiat i fransk litteratur, Universitetet i Bergen.