Av
Amund Børdahl

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2014.

Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896
Dag Solstad
Oktober Forlag, 2013

Av
Amund Børdahl

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2014.

Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896
Dag Solstad
Oktober Forlag, 2013

Amund Børdahl

Født 1968. Universitetslektor.

1. *

Omtalene av romanen er, i den rekkefølge de blir sitert (alle 2013): Ingunn Økland, «Overmannes av slekten», Aftenposten 12.10., Olav Løkken Reisop, «Ubegripelig kjedelig», Dagbladet 12.10, Sindre Hovdenakk, «Ekstremsport med Solstad», VG 14.10, Reisop, op.cit, Steinar Sivertsen, «Oppramsende slektshistorie», Stavanger Aftenblad 18.11, Ibid., Økland, op.cit., Ibid. loc.cit., Leif Ekle, «Roman uten diktning?», NRK Kultur og underholdning 12.10, Leif Ekle i NRK Bok i P2 12.10, programleder Knut Hoem, ibid., Bjørn Ivar Fyksen, ibid., Inger Østenstad i Kaja Korsvold og Lars Keilhau, «– Solstad kan bli nullet», Aftenposten 18.11, Korsvold og Keilhau, op.cit., Bjørn Gabrielsen, «Sagaen som katalog», Dagens Næringsliv 12.10, Korsvold og Keilhau, op.cit., Trond Haugen, «Solstads historie som politisk protest», Dagsavisen 12.10, Ane Farsethås, «Historiens kraftlinjer», Morgenbladet 11.10, Alf Kjetil Walgermo, «Tjukke slekta frå Dag Solstad», Vårt Land 12.10, Frode Helmich Pedersen, «Solstad som slektsforsker», Bergens Tidende 13.10. Norriges Bescriffuelse siteres etter håndskriftversjonen i Gustav Storm, Samlede Skrifter af Peder Claussøn Friis, Kristiania 1881, s. 300. Men nå, endelig tilbake til romanen.