Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

Vårs
Amalie Kasin Lerstang
Lyrikk, 88 sider
Cappelen Damm, 2018

Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

Vårs
Amalie Kasin Lerstang
Lyrikk, 88 sider
Cappelen Damm, 2018

Jenny Moi Vindegg

Født 1989. Kritiker, forlagskonsulent og redaksjonssekretær i Vinduet.

1. *

På samme måte som Åkesson bevisst spiller på det forslitte i å bruke rødfargen som en metafor for kjærlighet, er Lerstangs dikt oppmerksomme på sine arbeiderkampromantiseringer. Det er klart det arbeiderrøde også er en klisjé! Men det er en klisjé som på samme tid omfavnes og kompliseres i tekstene.