Av
Peder Skou

Anmeldelse. Publisert 6. oktober 2004.

Balladen om Jenna
Mari Lindbäck
Roman
Aschehoug, 2004

Av
Peder Skou

Anmeldelse. Publisert 6. oktober 2004.

Balladen om Jenna
Mari Lindbäck
Roman
Aschehoug, 2004

Peder Skou

Født 1975. Forlagsmedarbeider. Tidligere webmaster for Vinduet.