Av
Karoline Henanger

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2018.

Feberdrøm
Samanta Schweblins
Oversatt av Signe Prøis
Roman, 112 sider
Cappelen Damm, 2017

Begynnelser
Carl Frode Tiller
Roman, 341 sider
Aschehoug
2017

Av
Karoline Henanger

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2018.

Feberdrøm
Samanta Schweblins
Oversatt av Signe Prøis
Roman, 112 sider
Cappelen Damm, 2017

Begynnelser
Carl Frode Tiller
Roman, 341 sider
Aschehoug
2017

Karoline Henanger

Født 1990. Litteraturviter og kritiker. Tidligere redaksjonssekretær i Vinduet.

1. *

Schweblin snakker om den argentinske soyaproduksjonen i et intervju på Cappelen Damms forlagsblogg forlagsliv.no.