Av
Kåre Bulie

Anmeldelse. Publisert 2. mai 2024.

Finn-Erik Vinje – en språkets mann
Per E. Hem
Biografi, 410 sider
Solum Bokvennen 2024

Av
Kåre Bulie

Anmeldelse. Publisert 2. mai 2024.

Finn-Erik Vinje – en språkets mann
Per E. Hem
Biografi, 410 sider
Solum Bokvennen 2024

Kåre Bulie

Født 1975. Journalist og kritiker.