Av
Espen Grønlie

Anmeldelse. Publisert 22. februar 2024.

Naturens sår, diktets sprekker. Naturbeherskelse i Tone Hødnebøs forfatterskap
Benjamin Yazdan
Avhandling, 443 sider
Universitetet i Oslo, 2023

Av
Espen Grønlie

Anmeldelse. Publisert 22. februar 2024.

Naturens sår, diktets sprekker. Naturbeherskelse i Tone Hødnebøs forfatterskap
Benjamin Yazdan
Avhandling, 443 sider
Universitetet i Oslo, 2023

Espen Grønlie

Født 1978. Ph.d. i litteraturvitenskap. Fast kritiker i Dagbladet og Le Monde Diplomatique.