Av
Audun Engelstad

Dobbeltanmeldelse. Publisert 28. april 1999.

Hundedagane
Arild Rein
Samlaget, 1998

Løgnernes paradis
J.F. Johnson Tandberg
Kolon, 1998

Av
Audun Engelstad

Dobbeltanmeldelse. Publisert 28. april 1999.

Hundedagane
Arild Rein
Samlaget, 1998

Løgnernes paradis
J.F. Johnson Tandberg
Kolon, 1998

Audun Engelstad

Født 1969. Førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.