Av
Ingrid Storholmen

Anmeldelse. Publisert 27. november 2000.

Kontoret
Gunstein Bakke
Roman
Gyldendal, 2000

Av
Ingrid Storholmen

Anmeldelse. Publisert 27. november 2000.

Kontoret
Gunstein Bakke
Roman
Gyldendal, 2000

Ingrid Storholmen

Født 1976. Forfatter og kritiker.