Av
Erik Skjeveland

Anmeldelse. Publisert 30. august 1999.

Ord, bilete, tenking. Artiklar om fiksjonar
Atle Kittang
Gyldendal, 1998

Av
Erik Skjeveland

Anmeldelse. Publisert 30. august 1999.

Ord, bilete, tenking. Artiklar om fiksjonar
Atle Kittang
Gyldendal, 1998

Erik Skjeveland

Født 1961. Cand.philol. i allmenn litteraturvitenskap. Lektor og skribent.

1. *

Ordet eponym stammer fra det greske eponymos som betyr "navngivende". Et eponym er et egennavn som er blitt brukt som et "kallenavn" på noe annet enn det navnet opprinnelig var forbundet med. En slik "oppkalling" vil ofte ta form av en slags "historisk metonymi", og kalles for eponymi. Et aktuelt eksempel på dette har vi i eponymiet "Drillos" som er blitt brukt om det norske herrelandslaget i fotball. Dette navnet viser ikke lenger bare til landslagets forhenværende trener Egil "Drillo" Olsen, men til hele fotball-landslaget som helhet (i en bestemt historisk epoke). Kittang bruker ikke begrepet "eponymi" i sine analyser, men når han beskriver hvordan egennavn brukes "som symbol for ein historisk periode" (s. 121), så er dette en beskrivelse av eponymi.

2. *

Autolyse betyr "selvoppløsning". Ordet stammer fra biologien og betegner det at dødt vev oppløser seg uten påvirkning fra bakterier. Etymologisk er autolyse en sammensetning av den greske forstavelsen auto (selv) med det greske ordet lýein som betyr "å løsne".