Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 10. mai 2022.

Matrix
Lauren Groff
Oversatt av Inger Gjelsvik
Roman, 284 sider
Aschehoug, 2022

Av
Marius Emanuelsen

Anmeldelse. Publisert 10. mai 2022.

Matrix
Lauren Groff
Oversatt av Inger Gjelsvik
Roman, 284 sider
Aschehoug, 2022

Marius Emanuelsen

Født 1973. Kritiker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen.