Av
Elin Kittelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2019. Publisert på nett 30. mars 2020.

Å gå med Kølle: Til fots gjennom Europa med telt og en reisedagbok fra 1841
Karen Røise Kielland
Reiseskildring, 537 sider
Oktober, 2019

Av
Elin Kittelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2019. Publisert på nett 30. mars 2020.

Å gå med Kølle: Til fots gjennom Europa med telt og en reisedagbok fra 1841
Karen Røise Kielland
Reiseskildring, 537 sider
Oktober, 2019

Elin Kittelsen

Født 1984. Litteraturviter og kritiker.