Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 16. desember 1998.

Beretninger om beskyttelse 1
Erik Fosnes Hansen
Roman
J.W. Cappelens Forlag, 1998

Av
Erik Bjerck Hagen

Anmeldelse. Publisert 16. desember 1998.

Beretninger om beskyttelse 1
Erik Fosnes Hansen
Roman
J.W. Cappelens Forlag, 1998

Erik Bjerck Hagen

Født 1961. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

1. *

Espen Søbye, «Degradering av mennesket», Agora nr. 1/1991, ss. 165 og 170.