Av
Elise Winterthun

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Kjærlighetens Antarktis
Sara Stridsberg
Roman, 304 sider
Aschehoug, 2019

Av
Elise Winterthun

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Kjærlighetens Antarktis
Sara Stridsberg
Roman, 304 sider
Aschehoug, 2019

Elise Winterthun

Født 1990. Litteraturviter og journalist.