Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019.

Til den smukkeste
Mette Moestrup
Diktsamling, 184 sider
Gyldendal København, 2019

Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019.

Til den smukkeste
Mette Moestrup
Diktsamling, 184 sider
Gyldendal København, 2019

Kasper Dam Nielsen

Født 1991. Cand.mag. i dansk, redaktør på Folkeuniversitetet i Aarhus og medlem av forskningsgruppen Sexuality Studies ved Aarhus Universitet.