Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

de
Helle Helle
Roman, 158 sider
Rosinante, 2018

Av
Kasper Dam Nielsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 3/2018.

de
Helle Helle
Roman, 158 sider
Rosinante, 2018

Kasper Dam Nielsen

Født 1991. Cand.mag. i dansk, redaktør på Folkeuniversitetet i Aarhus og medlem av forskningsgruppen Sexuality Studies ved Aarhus Universitet.