Av
Morten Auklend

Anmeldelse. Publisert 25. juni 2001.

Klage
Inghill Johansen
Gyldendal, 2001

Av
Morten Auklend

Anmeldelse. Publisert 25. juni 2001.

Klage
Inghill Johansen
Gyldendal, 2001

Morten Auklend

Født 1978. Førsteamanuensis og kritiker.