Av
Peder Skou

Anmeldelse. Publisert 17. november 2003.

Vill ni åka mera?

Selma Lønning Aarø

Roman

Cappelen

2003

Av
Peder Skou

Anmeldelse. Publisert 17. november 2003.

Vill ni åka mera?

Selma Lønning Aarø

Roman

Cappelen

2003

Peder Skou

Født 1975. Forlagsmedarbeider. Tidligere webmaster for Vinduet.