Av
Gabriella Håkansson

Anmeldelse. Publisert 18. oktober 1999.

Sigbrits bålferd
Bergljot Hobæk Haff
Roman
Gyldendal, 1999

Av
Gabriella Håkansson

Anmeldelse. Publisert 18. oktober 1999.

Sigbrits bålferd
Bergljot Hobæk Haff
Roman
Gyldendal, 1999

Gabriella Håkansson

Født 1968. Forfatter og kritiker.