Av
Tone Selboe

Anmeldelse. Publisert 3. april 2000.

Kritisk alfabet
Poul Borum; Niels Frank og Janus Kodal (red.)
Gyldendal København, 2000

Av
Tone Selboe

Anmeldelse. Publisert 3. april 2000.

Kritisk alfabet
Poul Borum; Niels Frank og Janus Kodal (red.)
Gyldendal København, 2000

Tone Selboe

Født 1959. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.