Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 21. april 2004.

Bakgård
Ari Behn
Roman
Kolon, 2003

Av
Simon Malkenes

Anmeldelse. Publisert 21. april 2004.

Bakgård
Ari Behn
Roman
Kolon, 2003

Simon Malkenes

Født 1971. Lektor, forfatter og kritiker.