Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 4. mars 2002.

Spilt
Cecilie Løveid
Dikt
Kolon, 2001

Av
Torunn Borge

Anmeldelse. Publisert 4. mars 2002.

Spilt
Cecilie Løveid
Dikt
Kolon, 2001

Torunn Borge

(1960-2014) Poet, tidsskriftsmedarbeider og kritiker.