Av
Janike Kampevold Larsen

Anmeldelse. Publisert 20. september 1999.

Maren Gripes nødvendige ritualer
Øystein Lønn
Roman
Gyldendal, 1999

Av
Janike Kampevold Larsen

Anmeldelse. Publisert 20. september 1999.

Maren Gripes nødvendige ritualer
Øystein Lønn
Roman
Gyldendal, 1999

Janike Kampevold Larsen

Født 1955. Professor ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.