Av
Christian Refsum

Anmeldelse. Publisert 7. oktober 1998.

Fra Hieronymus til hypertekst. Oversettelse i teori og praksis
Per Qvale
Aschehoug, 1998

Av
Christian Refsum

Anmeldelse. Publisert 7. oktober 1998.

Fra Hieronymus til hypertekst. Oversettelse i teori og praksis
Per Qvale
Aschehoug, 1998

Christian Refsum

Født 1962. Litterat.