Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Nora eller brinn Oslo brinn
Johanna Frid
Roman, 188 sider
Ellerströms, 2018

Av
Jenny Moi Vindegg

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2019.

Nora eller brinn Oslo brinn
Johanna Frid
Roman, 188 sider
Ellerströms, 2018

Jenny Moi Vindegg

Født 1989. Kritiker, forlagskonsulent og redaksjonssekretær i Vinduet.