Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2003.

Engel av nylon
Helene Uri
Roman
Gyldendal, 2003

Av
Olaug Nilssen

Anmeldelse. Publisert 20. oktober 2003.

Engel av nylon
Helene Uri
Roman
Gyldendal, 2003

Olaug Nilssen

Født 1977. Forfatter. Tidligere redaktør av Kraftsentrum.