Av
Tomine Sandal

Anmeldelse. Publisert 24. februar 2022.

Det som går tapt. Naturen som forsvinner og litteraturen som forteller om den.
Bernhard Ellefsen
Essay, 265 sider
Cappelen Damm, 2022

Av
Tomine Sandal

Anmeldelse. Publisert 24. februar 2022.

Det som går tapt. Naturen som forsvinner og litteraturen som forteller om den.
Bernhard Ellefsen
Essay, 265 sider
Cappelen Damm, 2022

Tomine Sandal

Født 1995. Kritiker, journalist og master i nordisk litteratur.