Av
Øyvind Berg

Anmeldelse. Publisert 6. oktober 2003.

Immanuel Kants siste dager
Odd Nerdrum
Skuespill
Gyldendal, 2003

Av
Øyvind Berg

Anmeldelse. Publisert 6. oktober 2003.

Immanuel Kants siste dager
Odd Nerdrum
Skuespill
Gyldendal, 2003

Øyvind Berg

Født 1959. Poet, gjendikter, dramatiker, essayist.