Av
Steinar Opstad

Anmeldelse. Publisert 2. desember 1998.

En nåde uten mål (dikt og skjebneregler for folk og gamle sønner)
Torgeir Schjerven
Lyrikk
Gyldendal, 1998

Av
Steinar Opstad

Anmeldelse. Publisert 2. desember 1998.

En nåde uten mål (dikt og skjebneregler for folk og gamle sønner)
Torgeir Schjerven
Lyrikk
Gyldendal, 1998

Steinar Opstad

Født 1971. Poet.