Av
William Sem Fure

Anmeldelse. Publisert 2. juni 2023.

Den kapitalistiske realismen
Mark Fisher
Oversatt av Alf Jørgen Schnell og Daniel Vernegg
Sakprosa, 174 sider
H//O//F Forlag, 2023

Av
William Sem Fure

Anmeldelse. Publisert 2. juni 2023.

Den kapitalistiske realismen
Mark Fisher
Oversatt av Alf Jørgen Schnell og Daniel Vernegg
Sakprosa, 174 sider
H//O//F Forlag, 2023

William Sem Fure

Født 1991. Master i litteraturvitenskap. Jobber som tysklektor. Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.

1. *

K-en står for kyber, som i utopien om en transcenderende menneskelig-teknologisk symbiose.

2. *

Gjengitt med elevens samtykke.