Av
Elin Kittelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2018.

Kairos
Andrzej Tichý
Oversatt av Gunstein Bakke
Roman, 447 sider
Samlaget, 2018

Av
Elin Kittelsen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2018.

Kairos
Andrzej Tichý
Oversatt av Gunstein Bakke
Roman, 447 sider
Samlaget, 2018

Elin Kittelsen

Født 1984. Litteraturviter og kritiker.