Av
Christian Refsum

Anmeldelse. Publisert 25. september 2000.

På sporet af virkeligheden. Essays.
Frederik Tygstrup
Gyldendalske Boghandel, 2000

Av
Christian Refsum

Anmeldelse. Publisert 25. september 2000.

På sporet af virkeligheden. Essays.
Frederik Tygstrup
Gyldendalske Boghandel, 2000

Christian Refsum

Født 1962. Litterat.