Av
Birgit Hatlehol

Anmeldelse. Publisert 11. november 1998.

Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori
Toril Moi
Gyldendal, 1998

Av
Birgit Hatlehol

Anmeldelse. Publisert 11. november 1998.

Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori
Toril Moi
Gyldendal, 1998

Birgit Hatlehol

Født 1962. Forfatter og festivalleder.