Av
Fredrik Hagen

Anmeldelse. Publisert 16. februar 2023.

Marginalia til Harriet Löwenhjelm (1887–1918)
Rune Christiansen
Dikt og epistler, 110 sider
Oktober, 2023

Av
Fredrik Hagen

Anmeldelse. Publisert 16. februar 2023.

Marginalia til Harriet Löwenhjelm (1887–1918)
Rune Christiansen
Dikt og epistler, 110 sider
Oktober, 2023

Fredrik Hagen

Født 1991. Poet og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religon og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. Siste utgivelse: Omriss av åpne hender (Flamme, 2021).