Av
Christine Hamm

Anmeldelse. Publisert 3. mars 2004.

Forsnakkelser
Kristin Ribe
Roman, 163 sider
Oktober, 2003

Av
Christine Hamm

Anmeldelse. Publisert 3. mars 2004.

Forsnakkelser
Kristin Ribe
Roman, 163 sider
Oktober, 2003

Christine Hamm

Født 1971. Professor i nordisk litteratur, Universitetet i Bergen.