Av
Kaja Schjerven Mollerin

Anmeldelse. Publisert 19. august 2004.

Profylaktisk skjønnhet
Vemund Solheim Ådland
Dikt
Cappelen, 2004

Av
Kaja Schjerven Mollerin

Anmeldelse. Publisert 19. august 2004.

Profylaktisk skjønnhet
Vemund Solheim Ådland
Dikt
Cappelen, 2004

Kaja Schjerven Mollerin

Født 1980. Litterat. Tidligere redaktør for Vinduet.