Av
Karin Moe

Anmeldelse. Publisert 20. mai 1998.

Far og barn i moderlandet
Arild Linneberg
Fag, 161 sider
Gyldendal, 1997

Av
Karin Moe

Anmeldelse. Publisert 20. mai 1998.

Far og barn i moderlandet
Arild Linneberg
Fag, 161 sider
Gyldendal, 1997

Karin Moe

Født 1945. Forfatter og kritiker.