Av
Trond Haugen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2005. Publisert på nett 8. desember 2005.

Koranoid
Erik Bakken Olafsen
Roman, 164 sider
Gyldendal, 2005

Av
Trond Haugen

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2005. Publisert på nett 8. desember 2005.

Koranoid
Erik Bakken Olafsen
Roman, 164 sider
Gyldendal, 2005

Trond Haugen

Født 1970. Forskningsbibliotekar og kritiker.