Av
Vilde Sagstad Imeland

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2018.

De polyglotte elskerne
Lina Wolff
Oversatt av Bodil Engen
Roman, 300 sider
Oktober, 2018

Av
Vilde Sagstad Imeland

Anmeldelse. Fra Vinduet 1/2018.

De polyglotte elskerne
Lina Wolff
Oversatt av Bodil Engen
Roman, 300 sider
Oktober, 2018

Vilde Sagstad Imeland

Født 1989. Sosiolog, journalist og kritiker.