Av
Nora Joung

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019. 

Cut Piece
Hedda H. Robertsen
Roman, 224 sider
Cappelen Damm, 2019

Av
Nora Joung

Anmeldelse. Fra Vinduet 4/2019. 

Cut Piece
Hedda H. Robertsen
Roman, 224 sider
Cappelen Damm, 2019

Nora Joung

Født 1989. Kunstner og kritiker.